INDIRIZZ

Università ta’ Milano-Biococa

Dipartiment tax-Xjenzi Umani għall-Edukazzjoni “R. Massa”

Pjazza tal-Ateneo Ġdid, 1

20126, Milan, l-Italja

Binja U6, 4 Sular

 
promehs.italy@gmail.com
  • Facebook Basic Black

© 2019 by Lab-PSE

Promozzjoni

Laqgħat ma’ dawk li jfasslu l-Politika

Jannar 2020 f'Palazzo della Regione, Milan (l-Italja)

It-tim Taljan PROMEHS flimkien mal-Uffiċċju Reġjonali għall-Ħarsien tal-Lombardija organizzaw konferenza nazzjonali għall-għalliema, l-edukaturi, dawk li jfasslu l-politika u professjonisti tas-saħħa soċjali.

 

Il-Konferenza, li saret fit-22 ta' Jannar 2020, kienet opportunità kbira biex tippreżenta l-proġett PROMEHS lil udjenza wiesgħa u diversa, u biex tintroduċi uffiċjalment il-kollaborazzjoni ġdida u importanti tagħna mal-Uffiċċji Reġjonali tal-Lombardija. Aħna se nkunu qed naħdmu mill-qrib ma' nies li ilhom jippromwovu s-saħħa fl-iskola għal żmien twil. Ninsabu kunfidenti li dan se jgħin biex isaħħaħ aktar l-impatt tal-proġett tagħna.

Novembru 2019 fis-Senat, Ruma (l-Italja)

It-Tim Taljan PROMEHS (il-Prof. Ilaria Grazzani, il-Prof. Veronica Ornaghi u Dr Valeria Cavioni) ġew mistiedna mis-Senatur is-Sinjura Bianca Laura Granato (VII Kummissjoni Permanenti - Edukazzjoni Pubblika u Wirt Kulturali) fis-Senat f'Ruma (l-Italja) biex jaqsmu ma’ esperti oħra ideat dwar kif tista’ tippromwovi s-saħħa mentali fl-iskola.

Il-laqgħa kellha l-għan li tħejji Konferenza dwar dawn is-suġġetti speċifiċi li se sseħħ fi Frar 2020, f’Ruma.

Novembru 2019 - It-Tim Latvjan jiltaqa’ mal-Viċi Sindku ta’ Sigulda u l-Kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali

Il-membri tat-tim Latvjan PROMEHS (il-Prof. Baiba Martinsone u Vineta Inberga) għadhom kemm kellhom laqgħa mal-Viċi Sindku ta’ Sigulda, Līga Sausiņa, u mal-Kap tal-Bord tal-Edukazzjoni Reġjonali, Sandra Tukiša.

L-għan tal-laqgħa kien li taġġornahom fuq il-progress fi ħdan il-proġett, l-implimentazzjoni u l-passi ta’ riċerka li jmiss tal-kurrikulu tal-PROMEHS, u modi xierqa biex jinxterrdu r-riżultati.

L-azzjonijiet li ġejjin ġew identifikati:

  • konferenza Nazzjonali se tkun organizzata f'Awwissu 2020 sabiex tippreżenta l-proġett lill-għalliema, ġenituri u awtoritajiet ta' politika fir-reġjun ta' Sigulda, u lil hinn;

  • se tiġi rrekordjata intervista mal-maniġer tal-proġett il-Professur Baiba Martinsone dwar il-promozzjoni tas-saħħa mentali, it-tagħlim emozzjonali u soċjali u l-proġett PROMEHS. Televiżjoni lokali se jxandar din l-intervista sabiex tasal għal udjenza wiesgħa u mhux teknika madwar il-Latvja.